Beschermingsmaatregelen

Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Wat als u de ziekte van Alzheimer krijgt of een zwaar ongeluk meemaakt. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt.

Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

Het is op zo’n moment goed om er over na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie hebt u het volste vertrouwen?

Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Dat kan met:

  • een volmacht, een algemene of een bijzondere.
  • een levenstestament , is een volmacht met persoonlijke wensen
  • een mentor, bewindvoerder of curator, wanneer u geen volmacht of levenstestament hebt afgegeven
  • een testament, regelt de nalatenschap van uw bezittingen en schulden wanneer u overlijdt.

In een volmacht bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Voor bepaalde, specifiek omschreven taken regelt u een bijzondere volmacht. Wanneer u alles aan iemand anders overlaat, omdat u blijvend niet meer in staat bent uw belangen te behartigen, kunt u het beste een algemene volmacht geven. In de algemene volmacht worden meestal algemene bepalingen opgenomen om te voorkomen da t misbruik gemaakt wordt van de volmacht. De toezichthouder kan bijvoorbeeld de notaris zijn.

Persoonlijke wensen m.b.t. uw levenseinde, voorkeur voor bewindvoerder of mentor en andere praktische zaken regelt u aanvullend in een levenstestament.

Wanneer u geen volmacht of levenstestament hebt afgegeven bij de notaris en daartoe niet meer in staat bent, kan de kantonrechter een mentor, bewindvoerder (handelingsonbevoegd)  of curator (handelingsonbevoegd en -onbekwaam) benoemen die uw zaken gaat behartigen.  U hebt op deze benoeming geen invloed meer.

In uw testament kunt u vastleggen wie uw erfgenamen zijn en welk bedrag of goederen, mensen of instellingen krijgen. U kunt bewind opnemen voor erfgenamen die te jong zijn of niet in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid voor hun financiën te dragen. Bijvoorbeeld door ziekte, verminderd geestelijk vermogen of verslaving. U kunt een executeur aanwijzen die de regelingen in het testament gaat uitvoeren.

De notaris regelt uw volmacht of (levens-)testament. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.