Bewind houdt in dat het zorgen voor uw geld en eigendommen vrijwel niet meer door u gebeurt. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer over te nemen, als u niet meer in staat bent om uw financiële zaken zelf te regelen. Dat kan omdat er veel schulden zijn, omdat u teveel geld uitgeeft, omdat omgaan met geld moeilijk is of omdat u dit geestelijk of lichamelijk niet (meer) aankunt.

U wordt in de wet “rechthebbende” genoemd. Degene die uw geldzaken gaat regelen heet “de (beschermings)bewindvoerder”. Het bewind kan opgenomen worden in een openbaar register. Dat betekent dat iedereen kan nagaan of er goederen van u onder bewind zijn gesteld. U kunt dan niet meer zonder afspraken met de bewindvoerder handelen. Als het bewind is opgenomen in het openbare register en u toch buiten toedoen van de bewindvoerder schulden maakt, kan de schuldeiser met die schulden niet bij u en de bewindvoerder aankloppen. Dit is ter bescherming van u en anderen.

 

Algemene regels bewind

Vanaf de onderbewindstelling is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de goederen die onder bewind worden gesteld. Voorbeelden van goederen zijn: geld, bankrekeningen, loon, pensioen, uitkering, maar ook het meubilair, de auto, computer, tv, video, sieraden, een huis, grond, effecten, vorderingen en schulden.

Direct aan het begin van het bewind moet de bewindvoerder heel precies opschrijven wat u aan bezittingen en schulden heeft. Ieder jaar wil de kantonrechter precies zien wat er met uw bezittingen en uw schulden is gebeurd en waaraan uw inkomen is uitgegeven. Dit heet de rekening en verantwoording.

De bewindvoerder mag niet altijd zomaar over uw goederen beslissen. Soms is er toestemming van de kantonrechter nodig. Voor de gewone uitgaven, zoals de gewone boodschappen, huur, energie, de aanschaf van kleding enz., hoeft dat niet, maar als er meer dan 1.500 euro ineens moet worden uitgegeven, moet de bewindvoerder eerst aan de kantonrechter vragen of dit mag. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het boeken van een vakantie of het laten uitvoeren van een verbouwing. Schenkingen doen, verkoop van dure goederen zoals het huis, de auto, kunst, apparatuur of verzamelingen mag in beginsel nooit zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter.

De bewindvoerder is uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied. Hij kan in uw naam bijvoorbeeld bindende afspraken maken met instanties of schuldeisers.

 

Wat is bewind niet?

Bewind gaat niet over u persoonlijk, maar alleen over uw goederen. Daar krijgt de bewindvoerder veel over te zeggen. U wordt door bewind niet rechteloos: u blijft tot vrijwel alles bevoegd, zoals alle burgers, als het gaat over uw niet-financiële belangen.

 

Bewind alleen helpt vaak NIET om uw schulden op te lossen.

Bewind lost uw schuldenproblematiek niet op, zeker niet als uw inkomen geen of onvoldoende ruimte biedt om op korte termijn schulden af te lossen. Bewind is dus geen schuldsanering. Als u problematische schulden hebt, zult u in beginsel door middel van schuldhulpverlening en zo nodig de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) een oplossing voor uw schulden moeten regelen.

 

Wat kan de bewindvoerder wel voor u doen bij schulden?

Als omgaan met geld voor u moeilijk is, kan de bewindvoerder u helpen om niet onnodig nog meer schulden te krijgen en om uw financiële situatie te stabiliseren. Als uw financiële situatie weer stabiel is, kan de bewindvoerder bekijken of het mogelijk is dat uw schulden worden aangepakt. De bewindvoerder kan bekijken voor welke hulp u in aanmerking komt en u helpen om die hulp aan te vragen. Het is niet zo dat u altijd aanspraak kunt maken op die hulp. Wellicht voldoet u niet aan de voorwaarden daarvoor.

 

Wat wordt van u verwacht?

U moet goed met de bewindvoerder samenwerken. U moet dus alle afspraken nakomen. De bewindvoerder beheert uw geld, maar kan nooit méér uitgeven dan er binnenkomt. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat de bewindvoerder dingen die u graag zou willen kopen of doen, niet kan toestaan. Dan moet u proberen dat met de bewindvoerder op te lossen bijvoorbeeld door af te spreken om voor een uitgaaf te gaan sparen. Als u er echt niet uitkomt met de bewindvoerder, dan kunt u en/of de bewindvoerder de kantonrechter vragen te beslissen.