Tarieven 2019

De minister heeft een tariefstructuur vastgesteld, afhankelijk van de aard van de bewindvoering (met of zonder schulden) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons).
Ik benoem de meest voorkomende tarieven. Tijdens een intake gesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

Afhankelijk van uw inkomen bestaat er een mogelijkheid om voor de kosten die gemoeid zijn met deze vorm van bewindvoering een vergoeding te krijgen uit de bijzondere bijstand.

Bewindvoering zonder schulden (per maand):

Voor een alleenstaande                          € 114,14

Voor samenwonenden                           € 136,93

 

Bewindvoering met schulden (per maand):

Voor een alleenstaande                          € 147,62

Voor 1 partner in bewind                        € 157,10

Voor samenwonenden                            € 177,16

 

Intaketarief (eenmalig):

Bewindvoering alleenstaande                € 644,93

Bewindvoering samenwonenden           € 773,19

 

PGB:

PGB  beheer                                           €  603,79

 

Uurtarief algemeen:                                € 80,47

 

Kosten beëindigen dossier

Opmaken eindrekening en verantwoording:

alleenstaande                                         € 242,00

echtpaar                                                 € 290,40

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid.