Volmacht

Wie behartigt uw belangen als dat zelf niet meer kunt?

In een volmacht bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Voor bepaalde, specifiek omschreven taken regelt u een bijzondere volmacht. Wanneer u alles aan iemand anders overlaat, omdat u blijvend niet meer in staat bent uw belangen te behartigen, kunt u het beste een algemene volmacht geven. In de algemene volmacht worden meestal algemene bepalingen opgenomen om te voorkomen da t misbruik gemaakt wordt van de volmacht. De toezichthouder kan bijvoorbeeld de notaris zijn.