Schuldbemiddeling

Als u schulden heeft, kijken we samen naar wat we met deze schulden kunnen doen. We willen dan graag weten hoeveel schulden er zijn, hoe hoog de schulden zijn, wanneer de schulden zijn ontstaan en wat voor soort schulden het zijn. Met die informatie kunnen wij u vertellen hoe en wanneer deze schulden kunnen worden opgelost.

Als u ons vraagt de schulden op te lossen, zullen wij gaan onderhandelen met de schuldeisers. We vragen de schuldeisers dan akkoord te gaan met de sanering van uw schulden. Dat betekent dat zij een deel van de schuld kwijtschelden en u drie jaar laten aflossen wat u kunt aflossen. Bij 91% van de trajecten die wij starten, lukt het om met de schuldeisers tot een akkoord te komen.

Mochten de onderhandelingen met de schuldeisers mislukken, dan zullen wij de rechter vragen de schuldeisers te dwingen mee te werken, met een dwangakkoord of een toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).